APGYVENDINIMO SENELIŲ NAMUOSE TVARKA

Kreipiantis į senelių namus trumpalaikei ar ilgalaikei globai asmenys privalo pateikti šeimos gydytojo išsamius išrašus apie jų fizinės ir psichinės sveikatos būklę, vartojamus medikamentus. Įvertinus paciento būklę, priimamas atitinkamas sprendimas. Apgyvendinimo atveju asmens ambulatorinė kortelė parsiunčiama iš jį gydžiusios įstaigos, o asmuo prirašomas pas namams paslaugas teikiantį šeimos gydytoją. Gydytojas prižiūri, gydo, išrašo medikamentus ligos atveju siunčia gydytis į ligoninę.

1. Apgyvendinimas padedant socialinės paramos skyriui (dalinė lėšų kompensacija):

(Asmeniui reikia mokėti 80% visų jo gaunamų pajamų, likusią dalį iki trūkstamos įmokos sumoka savivaldybė) Garbaus amžiaus sulaukęs asmuo, neturintis pakankamai lėšų pats susimokėti už namų paslaugas, bet norintis apsigyventi senelių namuose, turi kreiptis į savo seniūniją arba savivaldybės soc. paramos skyrių: pateikti pasą, gydytojo pažymas (forma 027/a, 046/a), taip pat, jeigu turi, invalidumo pažymėjimą. Užpildę prašymą skyriaus darbuotojai atvyks pas jus į namus ir ištirs poreikį gyventi senelių namuose. Senjorai turi teisę patys pasirinkti, kokiuose senelių namuose jie nori gyventi. Tarybos sprendimu asmeniui skiriama/neskiriama lėšų kompensacija, skirta įmokai už slaugą senelių namuose.

2. Esant galimybei visą sumą asmenys moka patys (ar su artimųjų pagalba):

Senelių namai yra privati įstaiga, todėl į ją gali kreiptis visi, pajėgiantys susimokėti įmokas už slaugos paslaugas. Senyvo amžiaus asmuo įmoką padengia iš savo gaunamų pajamų, likusią arba visą sumą gali primokėti vaikai, kiti artimieji.

Norint apsigyventi savo lėšomis reikia taip pat pristatyti gydytojo pažymas (forma 027/a, 046/a). Gavus patvirtinimą, jog asmuo gali apsigyventi šiuose namuose, su juo tiesiogiai pasirašoma sutartis, aptariami atsiskaitymo būdai.

 

Į SENELIŲ NAMUS NEPRIIMAMI ASMENYS SU ŠIOMIS KONTRAINDIKACIJOMIS: 

1.1.agresyvaus elgesio, sutrikusio mąstymo, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams;
1.2.aktyviąja tuberkulioze;
1.3. odos infekcinėmis ligomis;
1.4. lytiškai plintančiais susirgimais;
1.5. sergantys AIDS;
1.6. su ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;
1.7. turintys sunkią psichinę negalią;
1.8. kurčnebyliai;
1.9. priklausantys nuo alkoholio ar narkotinių mediagų;
1.10. paralyžuoti ar reikalaujantys itin intensyvios slaugos;