Socialinės paslaugos

 

  • Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas.
  • Konsultavimas  – kartu su klientu jo probleminių situacijų analizavimas ir  problemų sprendimo būdų paieška.
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos klientui suteikimas sprendžiant jo įvairias problemas tarpininkaujant tarp kliento ir jo aplinkos.
  • Aprūpinimas kompensacine technika.
  • Individualaus socialinio globos plano sudarymas (poreikių vertinimu paremtas planas, kuriame detaliai nurodomos paslaugos, kurios bus teikiamos globotiniui) peržiūrėjimas ir tikslinimas.
  • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas.
  • Laisvalaikio organizavimas.
  • Individualus socialinis darbas.