Užimtumo organizavimas

 • Tradicinių švenčių minėjimas.
 • Gyventojų gimtadienių, vardadienių šventimas.
 • Išvykos į kultūrinius renginius, ekskursijas.
 • Koncertai, vakaronės Senjorų namuose.
 • Skaitinių popietės.
 • Kino filmų peržiūros.
 • Stalo žaidimai, kryžiažodžių sprendimas.
 • Rankdarbiai (mezgimas, siuvinėjimas ir pan.).
 • Pasivaikščiojimai.
 • Sveikos gyvensenos paskaitėlės.
 • Naudojimasis Senjorų namų biblioteka.
 • Gėlynų priežiūra, daržovių auginimas.